گل تماشایی سامان قدوس برای اوسترشوند

4 دیدگاه

عجب گلی زد حال کردم

  • سعید صادقی
  • 27 فروردین 1397

امیدوارم بازی بیشتری بهش تو تیم ملی بدن

  • رهگذر رهگذر
  • 30 فروردین 1397

بازیکن خوبیه، فقط یک مقدار چاق نیست به عنوان یه فوتبالیست؟ استایل ش آدم رو یاد هالک و والنسیار میندازه

  • شاهرخ دورتموندی
  • 30 فروردین 1397

نه عزیزم.بدنش خیلی عضله داره.مثل سوارز